เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI 20 Series 1-2

เตาเผาขยะ Sankyo รุ่น ACI 20 Series 1-2

คุณลักษณะของเตาเผาขนาดเตา สูง 1.25 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 ซ.ม. ความสูงของปล่อง 5 ม. จากพื้น มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง

เราเป็นบริษัทที่นำนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น มาผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย และนอกจากเตาเผาขยะที่เราจำหน่ายแล้ว เรายังมีบริการติดตั้งเตาเผาขยะทั้วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เหมาะแก่การใช้งานในสถานที่ต่างๆ เช่น เตาเผาขยะเทศบาล อบต. สำนักงาน การใช้เตาเผาขยะนั่นจะทำให้อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

    
คุณลักษณะของเตาเผา
1. ขนาดเตา สูง 1.25 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 ซ.ม.
2. ความสูงของปล่อง 5 ม. จากพื้น
3. มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง
– ห้องที่ 1 เป็นห้องเผาขยะที่ความร้อน 300-450o C
– ห้องที่ 2 เป็นห้องเผาเขม่า ควัน แก๊ส กลิ่น ที่ความร้อน 400 – 800 o C
4. เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
5. น้ำหนักเตาไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม
6. ไม่ใช้ ไฟฟ้า น้ำมัน หรือแก๊ส ช่วยในการ เผาไหม้ ไม่ใช้ ระบบเติมอากาศ หรือ blower
7. ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเผาตัวเอง จุดติดด้วย ไม้ขีดไฟ หรือไฟแช็ค
8. เผาขยะมูลฝอยได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพักเตา
9. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียจาก ปล่องควันผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553
10. เป็นสินค้าสำเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายได้
11. สินค้ารับประกัน 1 ปี

 

วัสดุที่ใช้
1. ปูนทนไฟ
2. Ceramic Fiber
3. เหล็กโครงสร้าง หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.
4. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ Sankyo รุ่น 20

Parameter พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน SANKYO ผล
1. ฝุ่นละออง  (Total Suspended Particulate) Mgm3 ไม่เกิน  320 286 ผ่าน
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide ) ppm ไม่เกิน  30 <0.3 ผ่าน

3. ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน-ไดออกไซด์
(Oxygen of Nitrogen as Nitrogen Dioxide)

ppm ไม่เกิน  250 33 ผ่าน
4. คาร์บอนไดออกไซด์ ( Carbon Dioxide ) ppm Not mentioned 3.77 ผ่าน
5. คาร์บอนมอนอกไซด์ ( Carbon Monoxide) ppm Not mentioned 399 ผ่าน
6.  สารตะกั่ว ( Lead ) Mg/m3 ไม่เกิน  1.5 <0.0014 ผ่าน
7. สารแคดเมียม ( Cadmium ) Mg/m3 ไม่เกิน  0.5 <0.0008 ผ่าน
8.  สารปรอท (Mercury) Mg/m3 ไม่เกิน  0.05 <0.0003 ผ่าน
9. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ppm ไม่เกิน  80 1.94 ผ่าน
10. ค่าความทึบแสง ( Opacity ) % ไม่เกิน 10 5.96 ผ่าน

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ที่ได้รับการรับรองอนุญาตการขึ้นทะเบียน
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน
1 . มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2553
2. คำนวณผลที่อุณหภูมิ 25o Cความดัน 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ 7

 

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า