เกี่ยวกับเรา

Welcome To Galaxy Supply

บริษัท กาแล็คซี่ ซัพพลาย จำกัด

เราเป็นบริษัทที่นำนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น และจำหน่ายเตาเผาขยะที่นำนวัตกรรมเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นมาผลิตเตาเผาขยะในประเทศไทย และนอกจากเตาเผาขยะที่เราจำหน่ายแล้ว เรายังมีบริการติดตั้งเตาเผาขยะทั่วประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เหมาะแก่การใช้งานในสถานที่ต่างๆ เช่น เตาเผาขยะเทศบาล อบต. สำนักงาน การใช้เตาเผาขยะนั่นจะทำให้อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

SANKYO เตาเผาขยะ ซังเดียว รุ่น ACI 20 Series 2

คุณลักษณะของเตาเผา รุ่น ACI 20 Series 2
1. ขนาดเตา สูง 1.25 ม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 ซ.ม.
2. ความสูงของปล่อง 5 ม. จากพื้น
3. มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง – ห้องที่ 1 เป็นห้องเผาขยะที่ความร้อน 300-450o C – ห้องที่ 2 เป็นห้องเผาเขม่า ควัน แก๊ส กลิ่น ที่ความร้อน 400 – 800 o C
4. เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
5. น้ำหนักเตาไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม
6. ไม่ใช้ ไฟฟ้า น้ำมัน หรือแก๊ส ช่วยในการ เผาไหม้ ไม่ใช้ ระบบเติมอากาศ หรือ blower
7. ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเผาตัวเอง จุดติดด้วย ไม้ขีดไฟ หรือไฟแช็ค
8. เผาขยะมูลฝอยได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพักเตา
9. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศเสียจาก ปล่องควันผ่านมาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2553
10. เป็นสินค้าสำเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายได้
11. สินค้ารับประกัน 1 ปี

วัสดุที่ใช้ในการผลิต
1. ปูนทนไฟ
2. Ceramic Fiber
3. เหล็กโครงสร้าง หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.
4. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

SANKYO เตาเผาขยะ ซังเดียว รุ่น ACI 50 Series 1

ลักษณะของเตาเผา รุ่น ACI 50 Series 1
1. ขนาดเตา กว้าง 1.25 ม. X ยาว 1.25 ม. X สูง 1.70 ม.
2. ความสูงของปล่อง 4 ม. (จากพื้น) ท่อนล่างหล่อด้วยปูนทนความร้อนและด้านบน มีกำบังลมเพื่อรักษาความสมดุลและควบคุมอากาศ ในห้องเผาไหม้ห้องที่ 2
3. มีระบบห้องเผาไหม้ 2 ห้อง ( TWIN CHAMBERS ) – ห้องที่ 1 เป็นห้องเผาขยะที่ความร้อน 400 – 600 o C – ห้องที่ 2 เป็นห้องเผาเขม่า ควัน แก๊ส กลิ่น และดักฝุ่นละออง ที่ความร้อน 600 – 800 o C
4. เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
5. น้ำหนักเตารวม 3,000 กิโลกรัม
6. เป็นสินค้าสำเร็จรูป สามารถเคลื่อนย้ายได้ ( Mobile incinerator)
7. สินค้ารับประกัน 1 ปี

วัสดุที่ใช้ในการผลิต
1.อิฐทนไฟ SK-32 ST- 64 JIS ทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 1,200o C
2. อิฐฉนวน B-1 ST- 65 JIS Standard
3. ปูนทนไฟ Cast 13ES,Cast 13LW 1,300o C
4. ปูนทนไฟ Cast 15ES 1,500oC Astm Standard
5. Ceramic Fiber , Temp 1,260o C
6. เหล็กโครงสร้าง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
7. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

SANKYO เตาเผาขยะ ซังเดียว รุ่น ACI 120 Series 3

คุณลักษณะของเตา รุ่น ACI 120 Series 3
1.ขนาดเตากว้าง 1.4 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 2.3 เมตร
2. ความสูงของปล่องจากพื้น 8.0 เมตร
3. มีระบบห้องเผาไหม้ 3 ห้องเผา ห้องที่ 1 เผาขยะที่ความร้อน 400 – 800 o C ห้องที่ 2 เผาเขม่า ควัน แก๊ส กลิ่น ที่ความร้อน 700 – 800 o C ห้องที่ 3 เผาซ้ำ ที่ความร้อน 700-900 o C
4. เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
5. น้ำหนักเตารวมไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม
6. ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส หรือสารระเหยใดๆ
7. ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ตัวเอง จุดติดด้วยไม้ขีดไฟ หรือไฟแช็ค
8. ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพักเตา 9. ผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 2553
10. ทนทานด้วยโครงสร้างเหล็กหนา และอิฐทนไฟ 11. สินค้าสำเร็จรูป ติดตั้งและเคลื่อนย้ายง่าย
12. รับประกัน 1 ปี

วัสดุที่ใช้ในการผลิต
1. อิฐทนไฟ SK-34 , SK-32 JIS ทนความร้อนได้ 1,200 o C – 1,500 o C
2. อิฐฉนวน B-1 JIS Standard
3. ปูนทนไฟ Cast 13ES, Cast 13LW 1,300o C
4. ปูนทนไฟ Cast 15ES 1,500oC Astm Standard
5. Ceramic Fiber, Temp 1,260o C
6. เหล็กโครงสร้าง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
7. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

ขั้นตอนและวิธีการการใช้เตาเผาขยะ

เตาเผาขยะ ซังเคียว รุ่น ACI-20 Series 1-2
สำเร็จรูป ติดตั้งรวดเร็วใช้งานง่าย จุดเตาด้วยไฟแช็ค ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้เผาขยะทั้งเปียก ชื้น แห้ง ได้ 20- 50 กก. ต่อ ชั่วโมงขณะใช้งาน อุณหภูมิสูง เผาไหม้สมบูรณ์ไม่มีควันออกจากปล่อง

การใช้งานเตาเผาขยะรุ่น รุ่น ACI-50 Series 1
นำขี้เถ้าที่เกิดจากการเผาขยะครั้งก่อนทั้งหมดออกจากเตา แล้วนำขยะแห้งใส่ในห้องเผาขยะห้องที่ 1 จุดให้ลุกไหม้ด้วยไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค
ปิดประตูเตาให้เกิดการเผาไหม้ด้วยระบบควบคุมอากาศ ขยะจะลุกไหม้ต่อไปได้เอง โดยไม่มีการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน หรือแก๊ส หรือเชื้อเพลิงใดๆมาช่วยเผา
ขณะเริ่มเผาขยะจะเกิด ควัน และเขม่า ซึ่งจะเกาะติดที่ผนังเตาด้านในเป็นสีดำ และยังเห็นควันออกจากปล่องควันเมื่อนำขยะเข้าเผาอย่างต่อเนื่องประมาณ 10-15 นาที อุณหภูมิจะสูงถึง 400-700 องศาเซลเซียส ควันและเขม่า จะถูกเผาไหม้ เหลือปริมาณลดน้อยลงตามลำดับจนหมดไป สังเกตุเห็นผนังเตาด้านในกลายเป็นสีขาว และไม่มีควันออกจากปลายปล่อง
อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การใช้งานเตาเผาขยะรุ่น รุ่น ACI-120 Series 3
ขยะแห้งใส่ในห้องเผาขยะห้องที่ 1 จุดให้ลุกไหม้ด้วยไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค
ทยอยใส่ขยะเข้าเตาเผาอย่างต่อเนื่อง ระบบควบคุมอากาศจะช่วยให้ขยะลุกไหม้ต่อไปได้เอง โดยไม่มีการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน หรือแก๊ส หรือเชื้อเพลิงใดๆมาช่วยเผา
ขณะเริ่มเผาขยะ จะเกิด ควัน และเขม่า เกาะติดที่ผนังเตาด้านในเป็นสีดำ และยังเห็นควันออกจากปล่องควัน เมื่อนำขยะเข้าเผาอย่างต่อเนื่องประมาณ 10-15 นาที อุณหภูมิจะสูงถึง 400-700 องศาเซลเซียส ควันและเขม่า จะถูกเผาไหม้ เหลือปริมาณลดน้อยลงตามลำดับจนหมดไป สังเกตุเห็นผนังเตาด้านในกลายเป็นสีขาว และทำให้ไม่มีควันออกจากปลายปล่อง
หมายเหตุ : อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จำหน่ายและบริการติดตั้งเตาเผาขยะทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม 098-265-3953 , 092-278-9859

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า