ACI-120 Series 3

คุณลักษณะของเตา
1.ขนาดเตากว้าง 1.4 เมตร ยาว 2.5 เมตร สูง 2.3 เมตร
2. ความสูงของปล่องจากพื้น 8.0 เมตร 3. มีระบบห้องเผาไหม้
3 ห้องเผา ห้องที่ 1 เผาขยะที่ความร้อน 400 – 800 o C ห้องที่ 2 เผาเขม่า ควัน แก๊ส กลิ่น ที่ความร้อน 700 – 800 o C ห้องที่ 3 เผาซ้ำ ที่ความร้อน 700-900 o C
4. เผาขยะได้ไม่น้อยกว่า 120 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
5. น้ำหนักเตารวมไม่น้อยกว่า 8,500 กิโลกรัม
6. ไม่ใช้น้ำมัน แก๊ส หรือสารระเหยใดๆ
7. ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้ตัวเอง จุดติดด้วยไม้ขีดไฟ หรือไฟแช็ค
8. ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องหยุดพักเตา
9. ผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปี 2553
10. ทนทานด้วยโครงสร้างเหล็กหนา และอิฐทนไฟ
11. สินค้าสำเร็จรูป ติดตั้งและเคลื่อนย้ายง่าย 12. รับประกัน 1 ปี

วัสดุที่ใช้ในการผลิต
1. อิฐทนไฟ SK-34 , SK-32 JIS ทนความร้อนได้ 1,200 o C – 1,500 o C
2. อิฐฉนวน B-1 JIS Standard
3. ปูนทนไฟ Cast 13ES, Cast 13LW 1,300o C
4. ปูนทนไฟ Cast 15ES 1,500oC Astm Standard
5. Ceramic Fiber, Temp 1,260o C
6. เหล็กโครงสร้าง หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
7. เหล็กแผ่น หนาไม่น้อยกว่า 3 มม.

 

 

     
 
 

 

 

 

ผ่านมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
เตาเผาขยะมูลฝอย Sankyo รุ่น ACI-120 Series 3

Parameter พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน SANKYO ผล
1. ฝุ่นละออง  (Total Suspended Particulate) Mgm3 ไม่เกิน  320 250 ผ่าน
2. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide ) ppm ไม่เกิน  30 <0.1 ผ่าน

3. ออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน-ไดออกไซด์
(Oxygen of Nitrogen as Nitrogen Dioxide)

ppm ไม่เกิน  250 86 ผ่าน
4. คาร์บอนไดออกไซด์ ( Carbon Dioxide ) ppm Not mentioned 8.77 ผ่าน
5. คาร์บอนมอนอกไซด์ ( Carbon Monoxide) ppm Not mentioned 53 ผ่าน
6.  สารตะกั่ว ( Lead ) Mg/m3 ไม่เกิน  1.5 <0.003 ผ่าน
7. สารแคดเมียม ( Cadmium ) Mg/m3 ไม่เกิน  0.5 <0.001 ผ่าน
8.  สารปรอท (Mercury) Mg/m3 ไม่เกิน  0.05 <0.0001 ผ่าน
9. ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen Chloride) ppm ไม่เกิน  80 30.62 ผ่าน
10. ค่าความทึบแสง ( Opacity ) % ไม่เกิน 10 7.38 ผ่าน

 

รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โดย บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด
ที่ได้รับการรับรองอนุญาตการขึ้นทะเบียน
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐาน
1 . มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากเตาเผามูลฝอย
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2553
2. คำนวณผลที่อุณหภูมิ 25o Cความดัน 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกิน ร้อยละ 7

 

 

การใช้งานเตาเผาขยะรุ่น ACI-120 Series 3
1.นำขยะแห้งใส่ในห้องเผาขยะห้องที่ 1 จุดให้ลุกไหม้ด้วยไม้ขีดไฟหรือไฟแช็ค

 

2.ทยอยใส่ขยะเข้าเตาเผาอย่างต่อเนื่อง ระบบควบคุมอากาศจะช่วยให้ขยะลุกไหม้ต่อไปได้เอง โดยไม่มีการใช้ไฟฟ้า น้ำมัน หรือแก๊ส หรือเชื้อเพลิงใดๆมาช่วยเผา

 

3.ขณะเริ่มเผาขยะ จะเกิด ควัน และเขม่า เกาะติดที่ผนังเตาด้านในเป็นสีดำ และยังเห็นควันออกจากปล่องควัน เมื่อนำขยะเข้าเผาอย่างต่อเนื่องประมาณ 10-15 นาที อุณหภูมิจะสูงถึง 400-700 องศาเซลเซียส ควันและเขม่า จะถูกเผาไหม้ เหลือปริมาณลดน้อยลงตามลำดับจนหมดไป สังเกตุเห็นผนังเตาด้านในกลายเป็นสีขาว และทำให้ไม่มีควันออกจากปลายปล่อง

 

หมายเหตุ : อากาศเสียที่ออกจากปลายปล่องควันของเตาเผาขยะระบบนี้ ได้ผ่านการตรวจวัดแล้วว่าผ่านมาตรฐานคุณภาพอากาศเสียที่ปล่อยออกจากปล่องควัน ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 เตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศเหล่านี้จึงเป็นที่ยอมรับและใช้งานทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า